SODELOVANJA

Tomaž Rauch

Zvezdana Majhen- pesnica

Turmistika- pohodi in petje v naravi

Peter Andrej

Peter Ošlaj- Presound studio

Dejan Berden

Romana Ercegovič,Obredno Gledaišče Zemlje

Daniel Marinič

Gašper Žerjal

Matjaž Dajčar

Robert Ožinger

Luka Herman-Gaiser

Slovenska Gruda